Pakiet Tydzień Uśmiechu Dziecka

Dbanie o zdrowe ząbki dzieci zaczyna się od codziennej higieny i profilaktyki! Zapraszamy dzieci na bezpłatny przegląd stomatologiczny w dniach 7-16 czerwca 2024. Dlaczego warto skorzystać? W trakcie przeglądu lekarz przygotuje odpowiedni plan leczenia dla dziecka, wraz z harmonogramem i kosztami wizyt. Dzięki temu można kompleksowo zaplanować leczenie dziecka. Zapisz swoje dziecko i zadbaj o […]

Zapisać się na wizytę

Przeczytaj


Dbanie o zdrowe ząbki dzieci zaczyna się od codziennej higieny i profilaktyki!

Zapraszamy dzieci na bezpłatny przegląd stomatologiczny w dniach 7-16 czerwca 2024.

Dlaczego warto skorzystać?

 1. Regularne wizyty u dentysty pozwalają na wczesne wykrycie problemów.
 2. Podczas wizyty Wasze dziecko nauczy się, jak prawidłowo dbać o swoje zęby.
 3. Dzięki regularnym przeglądom możecie być pewni, że Waszego dziecka są zdrowe, a ewentualne problemy zostaną szybko zdiagnozowane i wyleczone.

W trakcie przeglądu lekarz przygotuje odpowiedni plan leczenia dla dziecka, wraz z harmonogramem i kosztami wizyt. Dzięki temu można kompleksowo zaplanować leczenie dziecka.

Zapisz swoje dziecko i zadbaj o zdrowy uśmiech.

Zapoznaj się z regulaminem bezpłatnego przeglądu.

Regulamin „Tydzień Uśmiechu Dziecka”

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się pakiet „Tydzień Uśmiechu Dziecka”, (dalej: „Pakiet”)

§2

Organizatorem jest ASTRA DENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002352, numer NIP: 5273028129.

§3

 1. Paket jest dostępny dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Paketie zgodnie z niniejszym Regulaminem, i wyraziła tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Paket dostępna jest dla każdej osoby, która w czasie trwania Akcji zapisze dziecko do 16 roku życia na przegląd stomatologiczny. Paket dotyczy wyłącznie przeglądu stomatologicznego dla dzieci do 16 roku życia.
 3. Paket obowiązuje w dniach 07.06.2024r.-14.06.2024r. i uprawnia do skorzystania z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego wraz z planem leczenia. W trakcie przeglądu lekarzprzygotuje odpowiedni plan leczenia dla dziecka wraz z przybliżonymi kosztami za poszczególne usługi.
 4. Na przegląd wymieniony w punkcie 3 powyżej obowiązują zapisy.
 5. Zapisy możliwe są w Astra Dent przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie, za pośrednictwem telefonu: +48 533 599 552  lub on-line pod adresem: www.astradent.pl.
 6. Paket obowiązuje wyłącznie w Astra Dent przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie, w terminie i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 7. Rabaty i upusty w Paketie nie łączą się z innymi promocjami.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona.

9. Regulamin dostępny jest na stronie www.astradent.pl.

§ 4 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Pakety będzie ASTRA DENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, 00-687 Warszawa.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: świadczyć Ci usługi medyczne oraz zarządzać udzielaniem przez nas usług. 
 3. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. 
 4. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www:  www.astradent.pl  lub w recepcji.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w Paketie. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej: www.astradent.pl.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

  Spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.astradent.pl. 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia od dnia ich dokonania.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia od dnia ich dokonania.
Zapisz się na konsultację już teraz!
Umów wizytę